Společnost

Trhy se mění a společnosti jsou vystaveny rostoucí ostré konkurenci. V tomto prostředí je outsourcing spolehlivou metodou, která společnostem umožňuje soustředit se na svůj hlavní předmět podnikání a dosáhnout tak zvýšení efektivity. Společnost HOCHTIEF CZ je pro outsourcing spolehlivým partnerem. Díky našim rozsáhlým odborným znalostem víme, jak naše služby těsně propojit s provozními systémy Vaší společnosti.

Naším receptem na úspěch je ucelený, holistický přístup k budovám, pozemkům a průmyslovým provozům. Uzavřením smlouvy na facility management s námi získáte řadu zásadních výhod, jako například trvalé snižování provozních nákladů na správu majetku, větší flexibilitu v blocích pevných nákladů, zaručenou dostupnost technického vybavení a dlouhodobé udržení hodnoty Vašeho majetku, a to budov i zařízení.