Komerční a ekonomická správa majetku

Specializovaný tým je předpokladem úspěšné správy nemovitostí zaměřené na udržení hodnoty nemovitostí. Naši zaměstnanci si umí poradit s dlouhým seznamem úkolů týkajících se správy Vašich nemovitostí a přebírají veškerou odpovědnost za jejich řešení. Tyto služby zahrňují:

  • Správu pojistných smluv
  • Pronájmy
  • Controlling a výkaznictví
  • Účetnictví
  • Řízení subdodavatelů / uzavírání smluv a nákup
  • Dokumentaci objektu
  • Vyúčtování / fakturace