Reference

Společnost HOCHTIEF CZ poskytuje prostřednictvím své divize Správa majetku flexibilní, podpůrné služby, které klienti potřebují, aby se mohli soustředit na svůj hlavní předmět podnikání a aby mohli dosahovat svých podnikatelských cílů. Divize Správa majetku reaguje na měnící se požadavky klientů, ať už vyplývají z rychlého růstu nebo změny v podnikatelské činnosti.

Divize Správa majetku si úspěšně vybudovala dlouhotrvající partnerství s mnoha klienty a provádí servis a údržbu jednotlivých nebo komplexních zařízení v nejrůznějších oblastech podnikání. Pro podrobnější informace o databázi klientů divize Správa majetku kontaktujte našeho obchodního manažera.